01.102019

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących

29 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niesłyszących. Święto ustanowione przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ogłaszanych konkursów ofert wspiera finansowo różne projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz środowiska osób głuchych i słabosłyszących.

W bieżącym roku przekazaliśmy środki na dofinansowanie między innymi organizacji warsztatów dla osób niesłyszących lub słabosłyszących. Lista instytucji, które otrzymały dofinansowanie została opublikowana na podstronie Zlecanie zdań – tryb konkursowy – link zewnętrzny.

Samorząd Województwa jest również organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.