12.072019

Katalizator Twojej Kariery

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje projekt pn. „Katalizator” mający na celu aktywne pośrednictwo pracy dla osób z niepełnosprawnością. FAZON uczestnikom projektu zapewnia wsparcie doradcy zawodowego/coacha, psychologa, prawnika oraz mentora. Fundacja w ramach projektu pomaga w opracowaniu indywidualnej ścieżki kariery i pośrednictwu pracy.

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które obecnie nie pracują i są mieszkańcami województwa: wielkopolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego lub pomorskiego.

Więcej informacji oraz kontakt z Fundacją znajdą Państwo w zamieszczonej poniżej ulotce.