"Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku"

"Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" stanowi określenie kierunków polityki Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. Ideą opracowania niniejszego programu było wyznaczenie działań uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi międzynarodowymi i krajowymi.