02.052019

„Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”

Dnia 29 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu odbyło się oficjalne wręczenie umów o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z rozstrzygnięciem konkursu nr  17/2019 pn.  „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii  i rehabilitacji”.

Celem otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością było:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w warunkach domowych oraz w różnych typach placówek
 2. Wspieranie działań na rzecz wdrażania nowoczesnych metod diagnozy, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Największym zainteresowaniem cieszyło się zadanie nr  1 – wszyscy wybrani oferenci będą je realizować.

Limit finansowy w roku 2019 na ww. zadanie  wynosił 100 000,00 złotych ze środków budżetu województwa i został rozdysponowany w całości. Kwoty dofinansowań wahały się od 10 000,00 złotych do 30 280,00 złotych.

Lista podmiotów, z którymi w dniu 29 kwietnia br. zawarto umowy:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przytulanka”, powiat radziejowski, projekt skierowany do 11 osób niepełnosprawnych;
 2. Rehabilitacja Bez Barier, powiat inowrocławski, projekt skierowany do 6 osób niepełnosprawnych;
 3. Fundacja Aktywizacji i Integracji, powiat świecki, projekt skierowany do 6 osób niepełnosprawnych;
 4. Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej”, powiat nakielski, projekt skierowany do 44 osób niepełnosprawnych;
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i osób z Niepełnosprawnością „Radosny Zakątek”, powiat aleksandrowski, projekt skierowany do 10 osób niepełnosprawnych.

Łącznie wsparciem zostanie objętych 77 osób niepełnosprawnych.

Fot. Szymon Ździebło

 • Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Razem Możemy Więcej", fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP,
 • „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji”, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "przytulanka", fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Zdjęcie grupowe beneficjentów, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP