03.042019

X Artystyczne Spotkania Osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 kwietnia 2019 roku  w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu przy ulicy przedzamcze 11/15 odbędzie się dziesiąta edycja Artystycznych Spotkań Osób Niepełnosprawych zorganizowanych przy współudziale Fundacji im. Brata Alberta - Warsztat Terapii Zajęciowej „Bratanki”. Inicjatorem tego wydarzenia jest klub „Ośmiu Wspaniałych” Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu, którego członkowie wykonują społeczną pracę na rzecz dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

W trakcie powyższego wydarzenia poszczególne zespoły złożone z osób niepełnosprawnych  będą miały możliwość zaprezentowania swojego talentu podczas wykonywania spektaklu, etiudy bądź też monodramu. Celem tej cyklicznej imprezy jest motywowanie przez osoby niepełnosprawne do rozwijania zdolności twórczych. Stanowi także idealną okazją do integrowania środowiska niepełnosprawnych poprzez promowanie twórczego podejścia do otaczającego nas świata.

Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu - link zewnętrzny