02.042019

Światowy Dzień Wiedzy Autyzmu

W dniu 2 kwietnia jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy (Świadomości) Autyzmu. To  święto ustanowione zostało z inicjatywy Kataru przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Obchody te mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu - link zewnętrzny. Podstawowe założenia obejmują zwiększenie potencjału zaspokajania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem, umożliwienie rozwijania indywidualnych talentów oraz poprawę dostępu do usług opiekuńczych i pomocowych.

Autyzm jest jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń rozwojowych i pomimo  wielu lat badań, nie udało się dotąd znaleźć jego jednoznacznej przyczyny.  Świat osób nim dotkniętych może pozostać niepoznany, ale trudności zewnętrzne z jakimi się zmagają są rzeczywiste. Polacy wiedzą czym jest autyzm, ale niestety tylko pozornie, co może generować uprzedzenia, przekłamania czy negatywne stereotypy.

W naszym regionie szereg organizacji pozarządowych prowadzi działania na rzecz zmiany postrzegania osób z tymi zaburzeniami. Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego od wielu lat wspiera organizacje zajmujące się autyzmem. W ubiegłym roku pomocą zostało objętych ponad 100 osób z niepełnosprawnością zmagających się autyzmem.

Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do tego byśmy wszyscy mogli dać wyraz swojej postawy pełnej akceptacji i zrozumienia dla osób dotkniętych tą chorobą.

Zachęcamy do udziału w różnych przedsięwzięciach zorganizowanych w 2019 roku. Jednym z nich jest konferencja pt. „Autyzm – Komunikacja” (poniżej program do pobrania).

  • Logo WAAD