29.032019

XXVIII wystawa rękodzieła artystycznego pn. „My też potrafimy”

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na XXVIII edycję Wystawy rękodzieła artystycznego pn. „My  też potrafimy” połączoną z kiermaszem wielkanocnym, która odbędzie się 8 kwietnia 2019 r., w godzinach 9.00 – 15.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 oraz przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Wystawa rękodzieła artystycznego pn. ”My też potrafimy” wpisuje się w art. 8 oraz art. 30 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także Cel 1 Budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie  wiedzy na temat ich potrzeb. Działanie 1.6 Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego Programu pn. ”Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”

Wydarzenie to jest okazją do prezentacji własnoręcznie wykonanych prac przez niepełnosprawnych twórców, którzy na co dzień zrzeszeni są w jednostkach działających i wspierających osoby
z niepełnosprawnością w naszym regionie.

Uroczyste otwarcie wystawy będzie tłumaczone na język migowy przez Panią Agnieszkę Tomaszewską -pracownika Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej.

Zachęcamy do obejrzenia zamieszczonego poniżej spotu promującego tegoroczną edycję wystawy w serwisie YouTube - link zewnętrzny

Wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook informującym o kiermaszu i wystawie - link zewnętrzny

Poniżej linki do pozostałych stron informujących o wydarzeniu

Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach - link zewnętrzny

Profil Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim - link zewnętrzny

Toruńskie Stowarzyszenie "Współpraca" - link zewnętrzny

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Toruńskiem Stowarzyszeniu "Współpraca" - link zewnętrzny

Profil Domu Pomocy Społecznej Fundacji im. Brata Alberta - link zewnętrzny

Profil Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu - link zewnętrzny

Profil Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie - link zewnętrzny

Poniżej przedstawiamy plan  wystawy, który został przygotowany we współpracy z ponad 50 placówkami z regionu kujawsko-pomorskiego.