11.032019

9 edycja projektu pn."Majówka z kulturą i sztuką"

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 9 edycji projektu pn.”Majówka z kulturą i sztuką”, którego rozpoczęcie planowane jest na 5 maja br. Do współorganizacji tego projektu zapraszamy placówki i instytucje kultury naszego regionu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 19 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 na adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

Celem projektu jest nieodpłatne udostępnianie osobom z niepełnosprawnością różnorodnej i ciekawej oferty instytucji kulturalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Działanie to wpisuje się w art. 30 tj. uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a także Cel 1 Budowanie pozytywnych postaw społecznych
w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie  wiedzy na temat ich potrzeb. Działanie 1.6 Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego Programu pn. ”Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”

Szczegółowy harmonogram wydarzeń organizowanych w ramach projektu pn.”Majówka z kulturą i sztuką", zawierający informację o terminach i miejscach iwentów, zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej pod koniec kwietnia br.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych, pod nr tel. 56 652 18 54 lub proszę o kontakt bezpośrednio ze mną pod nr tel. 602 766 062.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu!