18.022019

XXVIII wystawa rękodzieła artystycznego pn.”My też potrafimy”

Przyjmujemy zgłoszenia udziału w XXVIII Wystawie rękodzieła artystycznego pn. „My też potrafimy" o tematyce Świąt Wielkanocnych, która odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 oraz w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania oryginalnych, własnoręcznie wykonanych prac przez uczestników oraz podopiecznych instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w naszym regionie.

Organizowana wystawa wpisuje się w art. 8 tj. podnoszenie świadomości społecznej oraz art.30 tj. uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych,
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!!!!