29.112018

3 grudnia 2018 r. - Dzień osób z niepełnosprawnościami

3 grudnia podczas wystawy rękodzieła artystycznego pn. „My też potrafimy” w sali 215 im. Władysława Raczkiewicza gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2 w godzinach 9.30 – 16.00 odbędzie się współorganizowana przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  konferencja pt. „Dzień osób  z niepełnosprawnością” poruszająca tematykę podejścia do osób z niepełnosprawnością intelektualną.  W ramach konferencji odbędą się dwa panele:

  • Ubezwłasnowolnienie – czy to dobre rozwiązanie – panel poprowadzi przez prokurator dr Małgorzatę Szeroczyńską;
  • Język wrażliwy na potrzeby w komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną jako forma budowania niezależności – panel  zostanie poprowadzony przez pedagoga specjalnego dr Beatę Tylewską-Nowak;

W tym dniu w Patio na I piętrze i poprowadzone przez Idea Spin Sp. z o.o. warsztaty „true feelings”, podczas których będzie możliwość doświadczenia ograniczeń na jakie napotykają osoby z dysfunkcjami ruchowymi i zaburzeniami wzrokowymi, dzięki specjalnym kombinezonom. Przygotowany zostanie także namiot, w którym chętni będą mogli przekonać się na własnej skórze, jak osoba niewidoma porusza się w przestrzeni domowej.

Odbiorcami konferencji są osoby wspierające niepełnosprawnych intelektualnie: rodzice, studenci pedagogiki specjalnej, nauczyciele szkół specjalnych, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej.

  • Plakat promujący konferencje
  • Program konferencji,