13.112018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczony

Oferta złożona w trybie w art.19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Data złożenia:   8 listopada 2018 r.  

Nazwa oferenta: Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” w Toruniu

Nazwa zadania: Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Proponowana kwota dofinansowania ze środków PFRON:   10 000, 00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, do dnia  20 listopada 2018 r.

Katarzyna Marcinkowska, tel. 56 652 18 39; e-mail k.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl  

Anna Kiełbasa, tel. 56 652 18 21; a.kielbasa@kujawsko-pomorskie.pl