15.102018

Ogłoszenie dot. robót budowlanych

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmuje wnioski na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa z dniem 30 listopada 2018 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu/Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 14, tel. 56 652 18 21, 56 621 25 19 lub na stronie internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/, zakładka ,,Roboty budowlane”.