15.102018

Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny

16 października 2018 r. w Sali konferencyjnej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy przy ulicy Królowej Jadwigi 14 odbył się Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny organizowany przez Fundację Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją Arkadia, Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Polskim Związkiem Głuchych Okręg Kujawsko-Pomorski, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji oraz Fundacją Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Było to spotkanie konsultacyjne poprzedzające IV Kongres Osób Niepełnosprawnych ph. „Za Niezależnym Życiem”. Bydgoski konwent poświęcony został wdrażaniu Konwencji ONZ zwłaszcza w zakresie niezależności osób niepełnosprawnych w edukacji i pracy zawodowej. Założenia te wpisują się w założenia ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – plan Modernizacji 2020+. Konferencja oraz cel szczegółowy Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równe Szanse” Cel 1 Budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie wiedzy na temat ich potrzeb. Wydarzenie było jedną z nielicznych okazji do spotkania osób niepełnosprawnych z przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowymi. W ramach wydarzenia zorganizowano również targi pracy dla osób z niepełnosprawnością.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.

Poniżej zamieszczamy 5 zdjęć ze wspomnianego powyżej wydarzenia.

  • Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny
  • Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny
  • Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny
  • Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny
  • Kujawsko-Pomorski Konwent Regionalny