01.102018

Międzynarodowy Dzień Głuchych

W dniu wczorajszym (30 września) obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Głuchych. Święto to zostało ustanowione przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku. Jego obchody są okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na środowisko osób głuchy i problemów z jakimi borykają się w swoim codziennym życiu.

Samorząd Województwa współpracuje przy realizacji licznych przedsięwzięć realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością z organizacjami działającymi na rzecz osób głuchy i słabosłyszących.

W ramach ogłaszanych konkursów ofert od lat wspierane są finansowo różne projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz środowiska osób głuchych i słabosłyszących.

W bieżącym roku organizacje otrzymały dofinansowanie między innymi na organizację usług asystenckich dla osób niesłyszących oraz działania mające na celu wzrost integracji osób głuchych i słabosłyszących poprzez uczenie się, sport i wypoczynek. Lista instytucji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na podstronie Zlecanie zdań – tryb konkursowy.