Skład rady I kadencji

Prezydium

  • Barbara Tuptyńska  Przewodnicząca Rady
  • Jerzy Szymański – Wiceprzewodniczący Rady
  • Jerzy Jarmołowicz – Sekretarz Rady

Członkowie Rady III kadencji na lata 2003-2007
1. Barbara Tuptyńska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta Brodnicy do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Wyspiańskiego 13
87-300 Brodnica
tel. 69 70 241

2. Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 052 349 75 18

3. Jerzy Jarmołowicz – Prezes Stowarzyszenia do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 601 639 802

4. Edmund Janke – Przewodniczący Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu
ul. Mickiewicza 61
87-100 Toruń
tel. 6 22 46 68, 608 151 380

5. Andrzej Dorszewski – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski i Ich Rodzin im. Św. Maksymiliana Kolbego
ul. Motylowa 13
85-432 Bydgoszcz
tel. 052 372 48 61

6. Jerzy Szymański – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia
ul. Wojska Polskiego 17
87-720 Ciechocinek
tel. 054 283 31 46

7. Teresa Substyk – Zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski
tel. 052 387 12 25