19.092018

TEKA Absolwenta

Założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON) z Bydgoszczy realizuje, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt pn. „Technologia – Efektywność – Kompetencje – Aktywizacja czyli TEKA Absolwenta – Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia”. Beneficjentami projektu mogą zostać niepracujący mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, będący studentami III i V roku studiów, oraz absolwenci w okresie 2 lat od momentu ukończenia studiów.

W ramach uczestnictwa w projekcie, beneficjenci otrzymają:

  • wsparcie psychologiczne;
  • indywidualnie opracowaną ścieżkę zawodową;
  • pomoc przy pisaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • wsparcie w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej;
  • dofinansowanie kursów i szkoleń dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do kwoty 4 tysięcy złotych.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych dokumentach oraz stronach internetowych www.fazon.pl - link zewnętrzny i wwww.facebok.com/StudentPraca/ - link zewnętrzny

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z Panią Judytą Sakałus tel. 52 348 63 19, e-mail: bydgoszcz@fazon.pl