18.092018

„Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”

W dniu dzisiejszym (18 września 2018 r.) w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przy Placu Teatralnym 2 o godz. 12.00 odbyła się konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym” w ramach projektu „Virtual Warsaw - miasto przyjazne dla niewidomych w ramach REHA FOR THE BLIND IN POLAND”. Konferencja jest zorganizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych i współfinansowana ze środków PFRON.

W trakcie konferencji ogłoszone zostały wyniki konkursu IDOL oraz wystąpili prelegenci:

 • Pan Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu Fundacji Szansa dla Niewidomych i Dyrektor Instytutu Rehabilitacji Niewidomych poruszył temat charakteru niepełnosprawności wzroku i sytuacji osób niewidomych w Polsce. Przedstawi także działania mające na celu promocję czytelnictwa w Braille’u ;
 • Pani Maria Dreszer - Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Osób Niepełnosprawnych zaprezentowała rozwiązania dla osób niewidomych i słabowidzących zaproponowane przez Samorząd Województwa;
 • Pan Maciej Motyka przedstawił produkty i usługi uniwersalnie zaprojektowane;
 • Pani Dr Hanna Rudomska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy omówiła sposoby edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzrokową;
 • Pani Aleksandra Iżycka - Dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta zapoznała uczestników konferencji z założeniami projektu „Moja Starówka”;
 • Pani Maja Sekuła poruszyła temat dostępności środowiska do samodzielnego i niezależnego życia;
 • Natomiast Pani Monika Zaręba przedstawiła tegoroczną edycję konkursu pod hasłem: „Jestem lepszy od…”

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się wystawą publikacji w alfabecie Braille’a oraz nowoczesnymi technologiami pomagającymi osobom słabowidzącym i niewidzącym.

Poniżej znajduje się galeria 8 zdjęć z wydarzenia

 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”
 • konferencja „Kujawsko-Pomorskie: region przyjazny niewidomym”