Skład rady II kadencji

Rada II kadencji została powołana w dniu 24 września 2007 r. Decyzją nr 144/2007 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Decyzją nr 83/2008 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 maja 2008 r. zmieniającą decyzję w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

 

Członkowie Rady w kadencji:  24 września 2007 -  23 września 2011:
I. Przedstawiciel Wojewody
1.   Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85 - 950 Bydgoszcz
tel. 052 349 75 18
integra@uwoj.bydgoszcz.pl

II. Przedstawiciel powiatów
2. Anna Mazurkiewicz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej „Radosne Serca” w Bielicach, kandydat Starosty Mogileńskiego
88-330 Gębice
tel/fax 0-52 315 01 62

III. Przedstawiciel gmin
3. Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, kandydat Burmistrza Miasta Wąbrzeźna
ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno
tel. 0-56 687 17 03 lub 02
wspdzst@o2.pl

IV. Przedstawiciele organizacji pozarządowych
4. Bożena Borowska – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Osób Niesłyszących,  przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
ul. Bernardyńska 3
85-029 Bydgoszcz
tel/fax 0-52 373 39 62
ekspertpzg@o2.pl

5. Jerzy Deja – Dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych,  przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
tel. 0-52 341 32 81
zopznbydgoszcz@wp.pl

6. Sylwia Drozdowska – Przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” Plac Św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel. 508 825 351
lubiebigos@wp.pl

7. Aleksandra Kotewicz – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Grudziądzu Przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia – Region Kujawsko-Pomorski
ul. Parkowa 12
86-300 Grudziądz
tel/fax 0-56 451 75 40
olkakot@op.pl

Wszystkim nowo powołanym członkom Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych życzymy owocnej pracy na rzecz osób niepełnosprawnych naszego regionu.