Skład rady III kadencji

Rada III kadencji została powołana w dniu 9 sierpnia 2011 r. Decyzją nr 115/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Prezydium Rady III kadencji w okresie od dnia 28.04.2014 r. – 30.11.2017

  • Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Aleksandra Poeplau – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Andrzej Warot – Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób  Niepełnosprawnych

Członkowie Rady III kadencji na lata 2011-2015

I. Przedstawiciele organizacji pozarządowych

1. Marta Kowaliszyn – Przewodnicząca Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
ul. Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno
tel. 0-56 687 17 03 lub 02
wspdzst@o2.pl

2. Bożena Borowska – Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych
ul. Bernardyńska 3
85-029 Bydgoszcz
tel/fax 0-52 373 39 62
ekspertpzg@o2.pl

3. Jerzy Deja – członek Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
tel. 0-52 341 32 81
zopznbydgoszcz@wp.pl

4. Andrzej Warot – Przewodniczący Zarządu Związku Rodzin i Opiekunów Chorych Psychicznie „Polfamilia”
ul. Niesiołowskiego 20
87-100 Toruń
tel. 0-56 657 55 85
polfamilia@wp.pl

II. Przedstawiciel Wojewody

5. Aleksandra Poeplau - Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 0-52 349 75 18
integra@uwoj.bydgoszcz.pl

III. Przedstawiciel powiatów

6. Wiesława Stafiej – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim, kandydat Starosty Sępoleńskiego
ul. Plac Wolności 2
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 0-52 388 81 85
wtz-krajna@wp.pl

IV. Przedstawiciel gmin

7. Danuta Magadzia – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tucholi, kandydat Burmistrza Tucholi
plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola
tel. 0-52 564 25 18
ugwso@tuchola.pl

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dnia 04.02.2015 r

Posiedzenia Rady