Skład rady IV kadencji

Rada IV kadencji została powołana w dniu 25 września 2015 r. Decyzją nr 140/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Prezydium Rady IV kadencji w okresie od dnia 30.11.2017 r. – nadal

  • Dorota Żabińska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Krzysztof Kranz – Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Hanna Zielinska – Sekretarz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Rady IV kadencji na lata 2015-2019

I. Przedstawiciel Wojewody

1. Aleksandra Poeplau – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny
Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52 349 75 18
integra@uwoj.bydgoszcz.pl

II. Przedstawiciele powiatów

2. Hanna Zielinska – Pełnomocnik Starosty do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. 52 559 20 18
pcprtuchola@wp.pl

III. Przedstawiciele organizacji pozarządowych

3.  Anna Kruczkowska – Dyrektor Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 341 32 81
zopznbydgoszcz@wp.pl

4. Dorota Żabińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Światło w Toruniu
ul. Ceramiczna 3
87-100 Toruń
tel. 56 651 14 37 / 534 331 433
stowarzyszeniehospicjum@gmail.com

5. Andrzej Warot – Przewodniczący Zarządu Związku Rodzin i Opiekunów Chorych Psychicznie „Polfamilia”
ul. Niesiołowskiego 20
87-100 Toruń
tel. 56 657 55 85
polfamilia@wp.pl

6. Krzysztof Kranz – Menadżer Bydgoskiej Drużyny Rugby na Wózkach JOKERS
ul. Toruńska 170b/6
85-817 Bydgoszcz
tel. 502 375 567
kranzu@jokers.org.pl

7. Jan Schwarz – Prezes Zarządu WŁOCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH "EUROINTEGRACJA"
ul. Chopina 10/12
87-800 Włocławek
tel. 782 500 052
biuro@eu-wsn.pl

Posiedzenia Rady