Skład rady V kadencji

Rada V kadencji została powołana decyzją nr 2/2019 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Prezydium Rady V kadencji w okresie od dnia 25.09.2021 r. – nadal

  • Justyna Przybyłowska – Przewodnicząca
  • Paweł Bednarski – Zastępca Przewodniczącego
  • Wiesława Stafiej – Sekretarz

Członkowie Rady V kadencji na lata 2019-2023

1. Paweł Bednarski – Pełnomocnik Wojewody do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

2. Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski;

3. Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski;

4. Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA";

5. Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie;

6. Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia "Dorośli-Dzieciom";

7. Krzysztof Kranz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Posiedzenia Rady