Koordynator do spraw dostępności

Krzysztof Przewoźny - Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
pokój nr 12 (parter)
telefon: 56 652 18 21
e-mail: k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.