"Majówka z kulturą i sztuką" - Projekt

Projekt pn. „Majówka z kulturą i sztuką” nawiązuje do zapoczątkowanego na początku XX wieku we Francji i obchodzonego w dniu 5 maja Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Celem akcji jest stworzenia możliwości bezpłatnego skorzystania przez osoby z niepełnosprawnością z oferty instytucji kulturalnych z naszego województwa. Działanie to wpisuje się w art. 9 (Dostępność) oraz art. 30 (Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku)