"My też potrafimy" - Wystawy

Początki wystawy rękodzieła artystycznego osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Marszałkowskim sięgają 2004 roku. Po raz pierwszy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej naszego regionu mieli możliwość zaprezentowania własnoręcznie wykonanych prac. Początkowo artyści niepełnosprawni prezentowali przygotowane wytwory raz w roku podczas obchodzonych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony osób zwiedzających jak również wystawiających Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił, że ekspozycja rękodzieła artystycznego przygotowywana przez osoby
z niepełnosprawnością będzie prezentowana dwa razy w roku: na wiosnę z tematem przewodnim Świąt Wielkanocnych oraz w okresie zimowym z tematem przewodnim Świąt Bożego Narodzenia.        

Wystawa zyskała nazwę własną „My też potrafimy”.

Wpisuje się ona w cele wojewódzkiego programu pn. „Równe Szanse. Program Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Do 2020 Roku” m.in. budowanie pozytywnych postaw społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz pogłębianie wiedzy na temat ich potrzeb i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Organizacja wystawa realizuje art. 8 (Podnoszenie świadomości społecznej) oraz art. 30 (Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rekreacji, zajęciach sportowych i innych formach wypoczynku)

Uczestniczą w niej, prezentując własne wyroby, uczestnicy placówek reintegracyjnych, prowadzących rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych takich jak środowiskowe domy społeczne, dzienne i całodobowe domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz uczniowie ośrodków szkolno -wychowawczych. Mieszkańcy regionu mogą nie tylko podziwiać ale także zakupić wystawione rękodzieło użytkowe, które jest już samo w sobie wyjątkowe.

Dzięki różnym działaniom podejmowanym w ramach szeroko pojętej sztuki osoby te mogą wyjść poza swoje ograniczenia i doświadczyć radości, zadowolenia i satysfakcji płynących z wykonania pracy, jaką jest powstałe dzieło. Niezwykłe w odbiorze twórczości osób niepełnosprawnych jest to, że dzieła stworzone przez artystów niepełnosprawnych zaskakują pięknem wyrazu są niezwykle ekspresyjne, zachwycają kolorami i różnorodnymi technikami plastycznymi.

Przedsięwzięcie od samego początku jest finansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.