10.122014

Do muzeum ulgowo

W dzienniku ustaw z 2008 roku, Nr 160, pod pozycją 994 znalazło się rozporządzenie Rady Ministrów, z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.


Ulgą objęte zostały między innymi osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, którzy przy wejściu do muzeum, muszą okazać się właściwymi, określonymi rozporządzeniem dokumentami, uprawniającymi do korzystania z tej ulgi. W przypadku osób niepełnosprawnych wystarczy odpowiednia legitymacja, dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Więcej na ten temat (tutaj )