10.122014

II Ogólnopolski Turystyczny Integracyjny Rajd Samochodowy - "Wiosna 2008"

Bydgoszcz-Żnin-Biskupin-Wenecja
21-22.VI.2008 r.


W dniach 21-22 czerwca bieżącego roku odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego  Turystycznego Integracyjnego Rajdu Samochodowego. Celem imprezy jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, popularyzacja turystyki motorowej, pogłębienie wiedzy krajoznawczej, poznanie historii regionu, doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdów jak również krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „TRIUMF-START BYDGOSZCZ” przy współpracy Automobilklubu Bydgoszcz oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Patronat honorowy nad imprezą obejmą Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
W komitecie Organizacyjnym zasiądą m.in. Maria Dreszer – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Aleksandra Lubińska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bydgoszczy do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zgłoszenia należy dostarczać do Biura Rajdu, mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „TRIUMF-START BYDGOSZCZ”, ul. Piwnika Ponurego 10 w Bydgoszczy.
Termin składania zgłoszeń upływa 30 maja b.r.
Program imprezy, regulamin rajdu i formularz zgłoszeniowy tutaj