10.122014

LODOŁAMACZE 2008 ROZDANE

W dniu 27 maja bieżącego roku,  w warszawskich Łazienkach Królewskich wręczono statuetki laureatom III edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2008.
Organizatorem konkursu jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Impreza zgromadziła osobistości zarówno ze świata polityki jak i mediów. Wśród zaproszonych gości obecna była m.in. Pani Maria Kaczyńska Małżonka Prezydenta RP – Patron Honorowy Konkursu Lodołamacze, Marek Ziółkowski – wicemarszałek Senatu, Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys – Szopa - Główny Inspektor Pracy, Jarosław Duda Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marek Niechciał – prezes UOKiK, Marian Leszczyński – prezes PFRON oraz senatorowie, posłowie, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.
  W uroczystej gali wręczenia nagród uczestniczyła Pani Maria Dreszer – członek kapituły regionalnego etapu konkursu.
W tym roku wybór był o wiele trudniejszy niż przed rokiem. Do konkursu przystąpiło 350 firm i instytucji z całej Polski (w zeszłym roku było ich 263). Wśród nich były firmy małe i duże i jak zaznaczał Marek Plura poseł na sejm obecnej kadencji i przewodniczącykapituły etapu centralnego, „każdy z nominowanych zasługiwał na wyróżnienie”.
 Kapituła w składzie: Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich, Sławomir Piechota – poseł na Sejm, Marek Plura – poseł na Sejm, Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy, Marek Niechciał – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marian Leszczyński – Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prof. dr hab. Adam Budnikowski – Rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie, Mateusz Dzieduszycki – TVP SA, Anna Dymna – aktorka, Prezes Fundacji „Mimo wszystko”, ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Katarzyna Rogowiec – dwukrotna złota medalistka igrzysk paraolimpijskich w
Turynie, dokonała następującego wyboru.
 

Laureaci Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie Lodołamacze 2008 w poszczególnych kategoriach:


Zakład Pracy Chronionej - Przedsiębiorstwo „Simet” S.A. z Jeleniej Góry

Otwarty Rynek Pracy - Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. z Radomia

Pracodawca Nieprzedsiębiorca - Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi

Pracodawca Osoba Niepełnosprawna - Andrzej Rudek, właściciel NZOZ „Rudek” Gabinet Rehabilitacji Medycznej

Zakład Aktywności Zawodowej - „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja w Krakowie

Super Lodołamacz - Stowarzyszenie Nautica Centrum Turystyki Podwodnej

Lodołamacz Specjalny - Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski

- Ideą konkursu jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista – mówił Jan Zając prezes POPON. – Tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy, dostrzegają oni sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co nie przeszkadza im jednocześnie w osiąganiu sukcesów – zakończył prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.