10.122014

III Forum Organizacji Pozarządowych

„Organizacje pozarządowe naprzeciw problemom społecznym osób niepełnosprawnych”

Dnia 10 maja bieżącego roku w Gimnazjum w Głuchowie, nieopodal Sanktuarium Błogosławionej Juty w Bielczycach w gminie Chełmża, odbyło się III Forum Organizacji Pozarządowych pt. „Organizacje pozarządowe naprzeciw problemom społecznym osób niepełnosprawnych”. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Maria Dreszer, która w krótkim wystąpieniu przedstawiła działania samorządu Województwa na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Forum, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, służy budowaniu sieci współpracy i wymiany doświadczeń w obszarach społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Organizowane jest corocznie, już po raz trzeci z rzędu dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizatorem tegorocznego forum była Gmina Chełmża wspólnie z Fundacją Ziemia Gotyku – Lokalną Grupą Działania oraz Gimnazjum w Głuchowie.
Tematem głównym było przedstawienie możliwości poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Informacje na ten temat przekazali przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się programami wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
Pod hasłem „Pomagamy osobom niepełnosprawnym” odbyła się również prezentacja dobrych praktyk.
Tegoroczne Forum zakończyło spotkanie integracyjne.

Materiał przygotowany przez:
Pełnomocnika Zarządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Toruń, dn. 2008-05-12