10.122014

I międzynarodowa Konferencja - "Niepełnosprawni w Europie"

W dniach 8 – 9 maja 2008 roku w Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Ciechocinku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. „Niepełnosprawni w Europie”. Organizatorem Konferencji był Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny „Edu-Jetter” z Ciechocinka. W spotkaniu udział wzięła Maria Dreszer – Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która przedstawiła działania samorządu Województwa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji przedstawiono m.in. sposoby edukacji i terapii nowe metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej.
Prelekcji udzielili zaproszeni goście z kraju i z terenu Unii Europejskiej.
Prof. dr Krista Mertens Humboldt-Universitatzu Berlin – z Międzynarodowej Organizacji Pozarządowej ISNA – przedstawiła metodę kontrolowanej stymulacji ogólno-zmysłowej – SNUZELOWANIE.
Jan Hulsegge Holandia – ze Stowarzyszenia SAMEN DELEN – „Dwa kraje jeden projekt, wspólny efekt”
Wiesława Sawicka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabiu
Dr Marek Wojtkowski – Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej Włocławek

Ewa Giza - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych w Ciechocinku, przedstawiła ofertę opieki dydaktyczno wychowawczej w palcówce działającej przy Szpitalu Uzdrowiskowym nr 3,  im Dr Markiewicza.
Jarosław Hupało – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku przedstawił przykłady dobrej praktyki edukacyjnej.
Na temat sposobów aktywizacji osób niepełnosprawnych mówił Jerzy Szymański – prezes Stowarzyszenia Centrum Niezależnego Życia, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ciechocinek

W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty na temat konstruowania programów edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych oraz wartości snuzelowania dla rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

W drugim dniu Konferencji zaplanowano panel dyskusyjny pod hasłem ”Niepełnosprawni w Europie” – równość szans.
Dyskusję prowadzono w poszczególnych grupach tematycznych:

Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń.

Materiał przygotowany przez:
Pełnomocnika Zarządu ds. Osób
Niepełnosprawnych

Toruń, dn. 2008-05-12