10.122014

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu uświadomienie społeczeństwu, że niepełnosprawność nie może być przyczyną dyskryminacji człowieka. W wielu polskich miastach odbywają się tego dnia pikniki i zabawy integracyjne.


W Polsce obowiązuje Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, która jest uchwałą Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 roku. Polski parlament uznaje w niej, że "osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji".

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną - obchodzony jest corocznie 5 maja. Święto niniejsze, to doskonały sposób na pokazanie, że ludzie niepełnosprawni są takimi samymi ludźmi jak my wszyscy.

Osoby z upośledzeniem umysłowym są uprawnione do korzystania ze wszystkich wolności i praw bez jakiejkolwiek różnicy. Ten fakt szczególnie dziś podkreślają opiekunowie i terapeuci, którzy przez cały rok prowadzą pracę socjalizacyjną z niepełnosprawnymi intelektualnie. Europejski Dzień Godności tych osób odbywa się po to, aby pokazać, że ci ludzie tak samo się bawią, cieszą, płaczą i kochają.

 Pod hasłem „ŻYCIE MOJE” w dniu 5 maja b.r. w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy o godz. 10, w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną otwarto pokonkursową wystawę prac plastycznych, podczas której nagrodzono dziesięciu najzdolniejszych autorów prac.

 O godzinie 12, w intencji osób niepełnosprawnych intelektualnie w Katedrze Bydgoskiej, przed obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości odbyła się msza święta w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Pan Roman Bicki – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych. oraz Pani Maria Dreszer – Pełnomocnik Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 Uroczystość zwieńczył integracyjny koncert w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Paderewskiego w którym udział wzięły orkiestra VITA ACTIVA z Gdańska oraz kabaret KUBADOM z Katowic.

 Organizatorem tegorocznych obchodów był Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Ligi Kobiet Polskich.

Materiał przygotowany przez:
Pełnomocnika Zarządu ds. Osób
Niepełnosprawnych