09.122014

Konkurs pn. "Województwo Kujawsko - Pomorskie bez barier"

Konkurs pn. „Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier”, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 28.06.2007 r. podjął decyzję o zorganizowaniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu konkursu pn. „Województwo Kujawsko – Pomorskie bez barier”.

 

Celem konkursu jest promowanie obiektów użyteczności publicznej oraz mieszkalnych wielorodzinnych w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych oraz  propagowanie przestrzeni bez barier.
Efektem konkursu będzie wyłonienie i wyróżnienie obiektów użyteczności publicznej w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz wyróżnienie właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu dostępnego i utrzymanego w należytym stanie.
Zgłoszenia konkursowe należy składać w terminie od 1 lipca do 30 października 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Zgłoszenie do konkursu mogą złożyć: osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawej
Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Spraw
Osób Niepełnosprawnych             
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń  z
 dopiskiem: Konkurs „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez  barier”
W konkursie oceniane będą obiekty użyteczności publicznej oraz mieszkalne wielorodzinne usytuowane na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego w następujących kategoriach:

  1. administracja publiczna i wymiar sprawiedliwości
  2. obiekty służące edukacji
  3. opieka zdrowotna, społeczna i rehabilitacyjna
  4. turystyka, sport, rekreacja, kultura, hotelarstwo, gastronomia
  5. handel i usługi
  6. obiekty sakralne
  7. obiekty mieszkalne, wielorodzinne (kamienice, bloki, wieżowce)
  8. inne obiekty.

Nagrody przyznawane są przez Komisję Konkursową w skład której wejdą osoby niepełnosprawne reprezentujące różne rodzaje schorzeń.
Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wyróżnienie i nadanie tytułu „Obiekt bez barier” odbędzie się podczas spotkania zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Do pobrania: