09.122014

Podziękowania dla ustępującej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dobiegła końca kadencja Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej w latach 2003-2007. Marszałek Piotr Całbecki wręczył jej członkom pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami za czteroletnią pracę. Skład nowej rady będzie znany przed końcem sierpnia.

Rada jest ciałem opiniotwórczo-doradczym marszałka województwa, wspierającym go w decyzjach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych. Celem jej funkcjonowania jest inicjowanie działań zmierzających do poprawy jakości życia tej części społeczeństwa. W kadencji 2003-2007 gremium to m. in. opiniowało projekt wojewódzkiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także projekty uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa. Patronowało też programom związanym z zawodową i społeczną integracją tych środowisk.

 

Marszałek wręczył dyplomy z podziękowaniami wszystkim ustępującym członkom rady:

  • Barbarze Tuptyńskiej (ustępująca przewodnicząca),
  • Aleksandrze Poeplau,
  • Jerzemu Jarmołowiczowi,
  • Edmundowi Janke,
  • Andrzejowi Dorszewskiemu,
  • Jerzemu Szymańskiemu,
  • Teresie Substyk.

Członkowie rady wywodzą się z kręgów organizacji pozarządowych oraz instytucji państwa, zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Kandydatów mogą zgłaszać samorządy gmin i powiatów oraz wojewoda. Skład nowej rady zostanie ogłoszony do końca sierpnia.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

14 sierpnia 2007 r.