08.122014

Modernizacja strony internetowej

Planując rozwiązanie problemu dostępności strony internetowej urzędu dla osób niewidomych i niedowidzących w dniu 29.06.2007 r. o godz. 8.15 w sali kominkowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych zorganizowało spotkanie konsultacyjne z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami środowisk działających na rzecz osób niewidomych i niedowidzących w naszym Województwie.

Podczas spotkania informatyk tut. urzędu zaprezentował wybrane rozwiązanie dostosowania strony do potrzeb osób niepełnosprawnych, które poddane zostało ocenie zaproszonych gości.
Rozwiązanie problemu dostępności strony docelowo ma się składać z dwóch komplementarnych działań. Pierwsze ma polegać na opracowaniu wysoko kontrastowego szablonu prezentacji strony ze zwiększoną czcionką, dla odbiorców niedowidzących. Drugie, skierowane do osób niewidomych, będzie polegało na zakupie licencji na oprogramowanie umożliwiające odczytywanie przez nich treści zawartych na stronie internetowej.
Zaprezentowane rozwiązanie uzyskało pozytywną ocenę zaproszonych gości.
Szczegółowe uwagi dotyczące proponowanego rozwiązania przesłane zostaną pisemnie przez osoby uczestniczące w spotkaniu.
W spotkaniu uczestniczyli Pan Jerzy Deja Dyrektor Okręgu Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Niewidomych oraz przewodniczący Powiatowych Kół Polskiego Związku Niewidomych z terenu Województwa.