23.122021

„Kampania informacyjna „Wszystko będzie dobrze””

Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego na zlecenie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ze środków PFRON, zrealizowała kampanię informacyjną „Wszystko będzie dobrze”. Celem kampanii jest „odczarowanie” edukacji specjalnej, pokazanie jej ważnej roli w całym systemie kształcenia. Szkoły specjalne na każdym poziomie nauczania to miejsca stworzone dla  dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami, miejsca nowoczesne, przyjazne i z profesjonalną kadrą. Najlepiej obrazują to produkty kampanii czyli krótki film oraz uzupełniające go trzy opnie eksperckie dostępne na kanałach Youtube i Vimeo Fundacji oraz zamieszczone poniżej.