18.012022

Bezpłatna pomoc w wejściu na rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Pośrednictwa Pracy FAZON zaprasza osoby zamieszkałe na terenie województwa kujawsko- pomorskiego do udziału w projekcie pośrednictwa pracy dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu udzielana będzie bezpłatna pomoc w wejściu na rynek pracy, m.in:

- sesje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
- pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
- konsultacje psychologiczne m.in radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów i inne,
- pomoc prawna w zakresie prawa pracy,
- pośrednictwo pracy,
- płatne staże zawodowe,
- opłacenie kursów i szkoleń zawodowych.

Szczegóły projektu pośrednictwa pracy  dostępne są na stronie:
www.fazon.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook na fun page Fundacji FAZON.

Kontakt telefoniczny lub email:
nr tel. 52 348 63 19; 52 348 63 83,  mail:
bydgoszcz@fazon.pl. Osobiste spotkanie możliwe po uprzednim umówieniu.