27.012022

POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY. Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby pozostać aktywne zawodowo i podjąć inną pracę, adekwatną do stanu zdrowia i zainteresowań. Z programu mogą również skorzystać osoby, które nigdy nie pracowały, chcą zdobyć i podjąć pracę taką, na jaką pozwala im  stan ich zdrowia. Udział w Programie Rehabilitacji kompleksowej jest bezpłatny.

Po dokonaniu zgłoszenia oraz po dokładnej ocenie specjalistów: lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych wspólnie z uczestnikiem programu przygotowanie zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do jego stanu zdrowia, możliwości i potrzeb. W ośrodku rehabilitacyjnym jest możliwy pobyt z zakwaterowaniem, ale można też dojeżdżać na zajęcia. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynikał z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji, średnio jest to 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 18:00, nie dłużej niż 8 godzin dziennie. 

Kompleksowa rehabilitacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu. Ośrodek znajduje się nad jeziorem Durowskim pośród sosnowych lasów, w pobliżu Szlaku Piastowskiego. Jest to idealne miejsce na powrót do zdrowia.

Celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy
lub założenie działalności gospodarczej. Aż 58 proc. osób, które ukończyło projekt już pracuje. Najpopularniejsze zawody to: pracownicy biurowi, specjaliści ds. kadr i płac, doradcy klienta, analitycy internetowi, operatorzy obrabiarek CNC, elektromonterzy i recepcjonistki.

 

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości uczestnictwa w projekcie należy skontaktować się z jego realizatorem, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, telefonicznie pod  nr tel. (22) 50 55 600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ork@pfron.org.pl . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl .

Informacje na temat udziału w projekcie można również uzyskać w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON pod nr tel. 56 681 44 17.

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta skierowana dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby pozostać aktywne zawodowo i podjąć inną pracę, adekwatną do stanu zdrowia i zainteresowań. Z programu mogą również skorzystać osoby, które nigdy nie pracowały, chcą zdobyć i podjąć pracę taką, na jaką pozwala im  stan ich zdrowia. Udział w Programie Rehabilitacji kompleksowej jest bezpłatny.

Po dokonaniu zgłoszenia oraz po dokładnej ocenie specjalistów: lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych wspólnie z uczestnikiem programu przygotowanie zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do jego stanu zdrowia, możliwości i potrzeb. W ośrodku rehabilitacyjnym jest możliwy pobyt z zakwaterowaniem, ale można też dojeżdżać na zajęcia. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.

Czas trwania rehabilitacji będzie wynikał z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji, średnio jest to 6 miesięcy. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 18:00, nie dłużej niż 8 godzin dziennie. 

Kompleksowa rehabilitacja dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego odbywa się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu. Ośrodek znajduje się nad jeziorem Durowskim pośród sosnowych lasów, w pobliżu Szlaku Piastowskiego. Jest to idealne miejsce na powrót do zdrowia.

Celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy
lub założenie działalności gospodarczej. Aż 58 proc. osób, które ukończyło projekt już pracuje. Najpopularniejsze zawody to: pracownicy biurowi, specjaliści ds. kadr i płac, doradcy klienta, analitycy internetowi, operatorzy obrabiarek CNC, elektromonterzy i recepcjonistki.

 

Aby uzyskać więcej informacji o możliwości uczestnictwa w projekcie należy skontaktować się z jego realizatorem, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, telefonicznie pod  nr tel. (22) 50 55 600 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ork@pfron.org.pl . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl .

Informacje na temat udziału w projekcie można również uzyskać w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON pod nr tel. 56 681 44 17.