Zakłady Aktywności Zawodowej

Zakłady Aktywności Zawodowej są jedną z form prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Pierwsza tego typu placówka w naszym regionie powstała w 2005 roku.