17.022022

Projekt 'Mocna NGO'

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan zaprasza na organizowane w ramach projektu „Mocna NGO” bezpłatne szkolenia dotyczące audytowania w następujących obszarach dostępności:  

 • cyfrowej (szkolenie w formie zdalnej na platformie, do której dostęp otrzymają zgłoszone osoby), 
 • architektonicznej – szkolenie stacjonarne,
 • informacyjno- komunikacyjnej – szkolenie stacjonarne.

Celem szkoleń jest wzmocnienie potencjału instytucji w zakresie audytowania dostępności. Dzięki nim kadra danej organizacji zostanie przygotowana na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Termin realizacji projektu: 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Uczestnikom szkoleń oferowane jest:  

 1.  Udział w maksymalnie 16 dniach szkoleniowych z powyższych obszarów tematycznych;
 2. Doradztwo ekspertów Fundacji podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach;
 3. Certyfikaty ukończenia szkolenia w danym obszarze tematycznym;
 4. Dostęp do repozytorium e-learningowego. 

Uczestnikami szkoleń mogą być: 

 • członkowie/ członkinie kadry zarządzającej organizacją,  
 • pracownicy etatowi,  
 • współpracownicy/ - czki, 
 • wolontariusze i wolontariuszki.  

Uwaga: Osoby zgłoszone na szkolenie mają obowiązek wziąć udział we wszystkich dniach szkoleniowych obejmujących 40 h dydaktycznych (1 moduł).  

Organizacja jest zobowiązana zgłosić uczestników do szkoleń w każdym z 3 obszarów dostępności: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym. 

Formularz zgłoszeniowy do Projektu prosimy kierować w formie skanów na adres 
e-mail: mocnango@firr.org.pl  

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt do organizatora:

e-mail: mocnango@firr.org.pl , tel. 663 660 051