18.032022

Wyniki otwartych konkursów ofert. Wyniki - konkurs nr 17/2022

Uchwałą Nr 9/290/22 z dnia 9 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 17/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków budżetu województwa, pod nazwą "Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami".