24.032022

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością

1 stycznia 2022 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w czynnościach dnia codziennego, ale także ma być drogą do niezależności poprzez towarzyszenie min. w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. teatru, kina, galerii sztuki), kontaktach z innymi czy realizacji ich pasji i zainteresowań.
Ważne jest, aby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym,
kontaktów z innymi, realizacji swoich pasji, zainteresowań.

Usługa asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością ma być formą ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Koordynowanie realizacji Programu odbywa się na poziomie gmin i powiatów, a zainteresowanie nim jest duże i z roku na rok wzrasta.

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w naszym województwie

W ramach poprzedniej edycji Programu, zrealizowanej w 2021 roku, w województwie kujawsko-pomorskim wnioski złożyło 45 gmin/powiatów, z czego rekomendację Wojewody otrzymały 43 gminy/powiaty, a kwota dofinansowania wyniosła 9 522 907,84 zł.

W dniu 22 marca 2022 r. w TVP3 Bydgoszcz wyemitowano audycję z cyklu „Mocne wsparcie” poruszającą temat Asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością.
Zaproszeni do studia eksperci rozmawiali o ważnych aspektach realizowanego programu, min. do kogo jest skierowany program, na czym polega praca asystenta osobistego ON i kto może nim zostać, jaki jest limit godzin
usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika.

Zapraszamy do obejrzenia audycji.

Link do audycji na stronie TVP 3 Bydgoszcz - link zewnętrzny