Zlecanie zadań - tryb konkursowy

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach i na zasadach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony).

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYPEŁNIANIA OFERTY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ: PROCEDUR REALIZACJI ROZLICZANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORAZ REGULAMINEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2022

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach odbywa się za pomocą GENERATORA OFERT. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce generator ofert WITKAC na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

uchwała Nr 48/1992/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (31 kB, PDF)

Uzasadnienie (24 kB, PDF)

Załącznik nr 1 - Procedury (145 kB, PDF)

Załącznik do załącznika nr 1 - Poradnik - Minimalne warunki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w związku z realizacją zadań publicznych w trybie konkursowym oraz uproszczonym, dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (264 kB, PDF)

Załącznik nr 2 - Umowa (214 kB, DOC)

Załącznik nr 3 - Karta oceny realizacji zadania (40 kB, PDF)

Załącznik nr 4 - Zestawienie faktur (55 kB, PDF)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (24 kB, PDF)

 

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Uchybienia w otwartych konkursach ofert

Wyniki otwartych konkursów ofert