05.052022

Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Jak co roku 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem święta jest zwrócenie uwagi na wszelkie przejawy dyskryminacji, z którymi stykają się w swoim codziennym życiu osoby z niepełnosprawnościami.

W tym dniu obchodzony jest w Polsce również Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Samorząd Województwa w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert wspiera między innymi inicjatywy mające na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez pozostałą część społeczeństwa. W ubiegłym roku dofinansowana została ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu kampania informacyjna realizowana przez Fundację Aktywizacji i Integracji z Nowego w powiecie świeckim. W jej ramach stworzono dokument fabularyzowany pt. „Wszystko będzie dobrze” przedstawiający pozytywny obraz procesu edukacji w systemie specjalnym, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz ich usamodzielnienia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego – kliknij w link aby obejrzeć

Więcej informacji dotyczących działań dofinansowywanych w ramach otwartych konkursów ofert znajduje się w zakładce Realizowane zadania > Zlecanie zadań - tryb konkursowy.