10.062022

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Aktualizacja

Przypominany o kończącym się dzisiaj (10 czerwca) terminie składania wniosków o przyznanie nagrody w konkursie Najlepszy Terapeuta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub data stempla pocztowego w przypadku wniosków wysłanych pocztą.

Zachęcamy do składania wniosków.

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” opublikowane w Aktualnościach

Informacja o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz czwarty podjął decyzję o organizacji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. W ramach poprzednich edycji konkursu uhonorowano łącznie 16 terapeutów zajęciowych z naszego regionu.

Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę z osobami z niepełnosprawnością, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają ponadprzeciętne rezultaty pracy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele placówek reintegracji zawodowej i społecznej, placówek pomocy społecznej, placówek oświatowych, placówek opieki zdrowotnej, sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych oraz organów prowadzących wymienione placówki.

Wnioski zgłoszeniowe do udziału w konkursie na formularzu wniosku zgodnym ze wzorem opublikowanym poniżej można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (również z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”) w terminie do 10 czerwca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego w przypadku wniosków wysłanych pocztą.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie najlepszych terapeutów zajęciowych województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi w październiku bieżącego roku w ramach obchodów Dnia Terapeuty Zajęciowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów, wymogów konkursowych oraz zasad przyznawania nagród znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Osoba do kontaktu: Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel.: 56 652 18 54,
e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

Informacje z poprzednich edycji konkursu, m.in. wykaz laureatów, zdjęcia z gali wręczenia nagród, dostępne są pod linkiem: Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.