16.052022

Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu pt. ,,Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci, który otrzymali tytuł zawodowy/stopień naukowy nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności pozostające bez zatrudnienia;
 3. zamieszkałą na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego lub mazowieckiego;
 4. nie uczestniczy w innym projekcie finansowanym ze środków PFRON.

W ramach projektu uczestnik otrzyma:

 1. wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego w zakresie aktywności zawodowej;
 2. przygotowania do wejścia na rynek pracy;
 3. dofinansowanie do kursu / szkolenia zawodowego;
 4. trzymiesięczny staż zawodowy wraz ze stypendium stażowym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć:

 1. dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie internetowej projektu;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie z uczelni o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać kontaktując się z biurem Fundacji:

Fundacja Onkologiczna Rakiety

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa

e-mail: absolwent@fundacjarakiety.pl

tel.: 577 912 888, 22 299 29 28

Poniżej zamieszczamy plakat informacyjny o projekcie.

 • Plakat promujący projekt, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie