23.092022

Międzynarodowy Dzień Głuchych

Już w najbliższą niedzielę obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Głuchych. Celem święta jest zwrócenie społecznej uwagi na problemy z jakimi boryka się środowisko osób niesłyszących i słabosłyszących.

Samorząd Województwa w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert wspiera między innymi inicjatywy mające na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnościami przez pozostałą część społeczeństwa, jak również świadczenie usług wspierających, mających na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami,
w szczególności usług asystencji osobistej.

W bieżącym roku w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2022 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu dofinansowany został realizowany przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko Pomorski w Bydgoszczy projekt pn. „Asystent on - line osoby niesłyszącej III edycja - świadczenie usług wspierających, w szczególności usług asystencji osobistej”.

Głusi mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mogą przy pomocy komunikatora Skype połączyć się tłumaczem języka migowego, któremu opisują swój problem/potrzebę. Tłumacz kontaktuje się z daną placówką i przekazuje uzyskane informacje.

Usługa dla odbiorcy indywidualnego może dotyczyć m. in. tłumaczenia on-line:

  1. w czasie teleporad u lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów w placówkach służby zdrowia;
  2. dla szpitali – przyjęcie do szpitala, przekazanie informacji o stanie zdrowia;
  3. na potrzeby ośrodków pomocy społecznej;
  4. dla instytucji, szkół, w których uczą się słyszące dzieci rodziców głuchych - kontakt z wychowawcą w celu omówienia spraw szkolnych i wychowawczych;
  5. dla zakładów pracy – rozmowy kwalifikacyjne, tłumaczenie szkoleń BHP, regulaminu obowiązującego w danym zakładzie pracy, w czasie kontrolnych badań lekarskich, tłumaczenie szkoleń w trakcie zatrudnienia, zebrań informacyjnych w miejscu pracy, udzielania informacji – Kodeks pracy, pomocy w pisaniu podań, wyjaśnień w czasie zatrudnienia;

a także:

  1. podczas załatwiania spraw codziennych – zakupy, kontakty z administracją osiedla/wspólnotą mieszkaniową, kontakty z usługodawcami;
  2. przy rozwiązywaniu problemów związanych z barierą w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania – rozmowy z sąsiadami;
  3. w czasie spraw rodzinnych – spotkania ze słyszącymi członkami rodziny w celu omawiania ważnych spraw, np. majątkowych.

Usługa jest realizowana od 1 maja do 31 grudnia 2022 r.

Bezpłatna usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 20:00, za pomocą aplikacji Skype, po wyszukaniu użytkownika: PZG Bydgoszcz-tłumacz.

Więcej informacji dotyczących działań dofinansowywanych w ramach otwartych konkursów ofert znajduje się w zakładce Realizowane zadania > Zlecanie zadań - tryb konkursowy