10.012023

„Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”

znak Funduszy Europejskich program Wiedza Edukacja Rozwój, barwy RP z nazwą

Województwo Kujawsko-Pomorskiego realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami”, będące częścią projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wprowadzenie udogodnień architektonicznych oraz zakup specjalistycznego sprzętu.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do realizacji szereg działań obejmujących poprawę dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.

Kwota grantu: 93 026,00 zł, w tym 78 402,31 zł ze środków europejskich oraz 14 623,69 zł ze środków dotacji celowej.

znak Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychherb Województwa Kujawsko-Pomorskiego