09.062023

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – rusza nabór do V edycji konkursu.

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz piąty podjął decyzję o organizacji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.
W ramach poprzednich edycji konkursu uhonorowano łącznie 21 terapeutów zajęciowych z naszego regionu.

Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę z osobami z niepełnosprawnością, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają ponadprzeciętne rezultaty pracy.

Kandydatów do nagrody indywidualnej lub zespołowej należy zgłaszać na formularzu wniosku zgodnym ze wzorem opublikowanym na stronie Urzędu, osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia,
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (również z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”) w terminie do 30 czerwca 2023 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego w przypadku wniosków wysłanych pocztą.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie najlepszych terapeutów zajęciowych i zespołów terapii zajęciowej województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi w październiku bieżącego roku w ramach obchodów Dnia Terapeuty Zajęciowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów lub zespołów wymogów konkursowych oraz zasad przyznawania nagród znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Osoba do kontaktu: Dorota Łuczyszyn-Rudolf, tel.: 56 652 18 54, e-mail: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl

Informacje z poprzednich edycji konkursu, m.in. wykaz laureatów, zdjęcia z gali wręczenia nagród, dostępne są pod linkiem: Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego.