Skład rady VI kadencji

Rada VI kadencji została powołana decyzją nr 2/2023 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Prezydium Rady VI kadencji w okresie od dnia

  • Justyna Przybyłowska – Przewodnicząca
  • Marta Młynarczyk – Zastępca Przewodniczącej
  • Agnieszka Witkowska – Sekretarz

Członkowie Rady VI kadencji na lata 2023-2027

  1. Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie;
  2. Krzysztof Kranz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
  3. Paweł Bednarski – pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych;
  4. Aleksandra Fajga – przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju AiM;
  5. Marta Młynarczyk – przedstawiciel fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” w Toruniu;
  6. Agnieszka Witkowska – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;
  7. Marek Tuptyński – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

Posiedzenia Rady