25.102023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1974/23 z dnia 6 września 2023 roku podjął decyzję o przyznaniu w piątej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 1 nagrody za całokształt pracy terapeutycznej, 2 nagród indywidualnych oraz 1 nagrody dla zespołu terapii zajęciowej. Wnioski o przyznanie nagrody można było składać w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę z osobami z niepełnosprawnością, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają ponadprzeciętne rezultaty pracy.

Kandydatury zgodnie z Regulaminem konkursu przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pomorskiego Nr 22/1099/23 z dnia 2 czerwca 2023 roku mogły być zgłaszane przez przedstawicieli: placówek reintegracji zawodowej i społecznej, placówek pomocy społecznej, placówek oświatowych, placówek opieki zdrowotnej, sanatoriów, organizacji pozarządowych lub ośrodków rehabilitacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz organy prowadzące wymienione placówki.

Na podstawie dotychczasowego doświadczenia, a także wniosków wynikających z realizacji poprzednich edycji konkursu uznano za celowe poszerzenie grupy odbiorców konkursu o zespoły prowadzące terapię zajęciową i tym samym umożliwiono osobom prowadzącym zespołową terapię osób z niepełnosprawnościami ubieganie się o nagrodę. Uznano także za celowe umożliwienie składania wniosków przez organizacje pozarządowe, w których zatrudnione są osoby prowadzące terapię zajęciową dla osób z niepełnosprawnościami.

Do tegorocznej edycji zgłoszono 12 wniosków, z czego 10 spełniało wymogi formalne spośród których do nagrody wyłonionych zostało 3 terapeutów zajęciowych i 1 zespół terapii zajęciowej.

Konkurs odbywa się cyklicznie każdego roku, a rozstrzygniecie i uhonorowanie najlepszych terapeutów zajęciowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego następuje w październiku, z okazji Dnia Terapeuty Zajęciowego. W pięciu edycjach konkursu zorganizowanych w latach 2019-2023 wyróżniliśmy łącznie 24 terapeutów zajęciowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, a w bieżącym 2023 roku wyróżniony został po raz pierwszy 1 zespół terapeutów zajęciowych.

Uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom odbyła się 24 października 2023 roku o godzinie 10.00 w sali im. Władysława Raczkiewicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2.

Poniżej zamieszczamy wykaz laureatów nagrodzonych w V edycji konkursu wraz z fotorelacją z uroczystości wręczenia nagród.

Tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 • pani Izabela Kotecka
  laureatka konkursu pani Izabela Kotecka, fot. Szymon Zdziebło
 • pani Anika Biernacka
  laureatka konkursu pani Anika Biernacka, fot. Szymon Zdziebło
 • pani Agnieszka Płotecka
  laureatka konkursu pani Agnieszka Płotecka, fot. Szymon Zdziebło
 • zespol
  laureaci konkursu pani Dorota Ciesielska, pan Szymon Głowacki, pan Jacek Jarlaczyński, pani Joanna Kamińska, pani Katarzyna Sykut, fot. Szymon Zdziebło
 • laureaci konkursu
  laureaci konkursu, fot. Szymon Zdziebło