10.112023

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

Już w najbliższy poniedziałek 13 listopada, w dniu urodzin francuskiego pedagoga i założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych Valentina Haüya, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Celem święta jest zwrócenie społecznej uwagi na problemy z jakimi boryka się środowisko osób niewidzących i słabowidzących.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach ogłaszanych otwartych konkursów ofert promuje działania, których celem są między innymi zmiany w postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami przez pozostałą część społeczeństwa, jak również wspomaganie niezależnego życia tych osób.  

W bieżącym roku w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2023 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konkursu nr 17/2023 ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego dofinansowane zostały następujące projekty:

  1. Niepełnosprawny ale aktywny” realizowany przez Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek;
  2. Aktywni i samodzielni” oraz „Poznajemy świat - zbiór opowiadań, wierszy i zagadek rozwijający kompetencje osobiste i społeczne osób z niepełnosprawnościami” realizowane przez Stowarzyszenie „Visus Supremus” działające przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy;
  3. Kujawsko-pomorski przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami” realizowany przez Fundację Szansa – Jesteśmy Razem.

Więcej informacji dotyczących działań dofinansowywanych w ramach otwartych konkursów ofert znajduje się w zakładce Realizowane zadania > Zlecanie zadań - tryb konkursowy.